Hjem-skole-samarbeid

Forskning viser at et godt hjem-skole-samarbeid forebygger negativ atferd, skaper konstruktive relasjoner og øker motivasjon til læring. Foreldrene og skolen formidler viktig informasjon til hverandre, oppklarer gjensidige forventninger og skaper en felles plattform for arbeidet med elevene. Et slikt samarbeid legger det nødvendige grunnlaget for elevens sosiale og faglige utvikling, og gir alle elever mulighet til å fullføre opplæringen og delta likeverdig i arbeids- og samfunnslivet. Det kommer imidlertid tydelig fram av forskning at kommunikasjonen mellom hjem og skole ofte dreier seg om sporadisk informasjon fra skolen og lite dialog med og medvirkning fra foreldrene. Foreldrene og skolen tar som regel kontakt med hverandre først når det har oppstått et problem, for eksempel ved negativt skolemiljø og dårlig sosial og/eller faglig fungering. En slik situasjon skaper grobunn for mistillit, antipati og avstand.

Et samarbeid som er preget av gjensidig åpenhet, tillit og respekt, virker både forebyggende og problemløsende. Et slikt samarbeid gir merverdi for elevene, foreldrene og skolen. Det er skolens samfunnsmandat å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. Derfor må skolen sørge for at alle foreldre føler seg inkluderte, uavhengig av sosial status og kulturell bakgrunn. Det er kun på den måten skolen kan opptre som en rettferdig, demokratisk og etisk virksomhet.

Under menyen "Hjem-skole-samarbeid", finner undermenyer:  

Du finner svar på ofte stilte spørsmål om hjem-skole-samarbeid her

Nyttige lenker: 

FUG, Foreldreutvalget for Grunnopplæringen er et offentlig organ som består av foreldre som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. FUG gir råd og støtte og uttaler seg om saken som omhandler hjem-skole-samarbeid. Du finner mer informasjon om og FUGs kontaktopplysninger her.

Samarbeid mellom hjem og skole (Udir). 

Forskningsartikkel: Samarbeidet mellom hjem og skole 

https://nafo.oslomet.no/grunnskole/skole-hjem/ 

 Informasjon til foreldre på flere språk 

Dersom du ønsker veiledning om hjem-skole-samarbeid, vennligst ta kontakt med oss på post@voksneiskolen.no eller 47316961