Sårbare elever 

Elever kommer til skolen med ulike individuelle, fysiske, sosiale og mentale forutsetninger. En god tilrettelegging må derfor ta hensyn til gjeldende individuelle forutsetninger. I dette arbeidet er det viktig at skolen, i samråd og samarbeid med elevens foresatte, innhenter alle nødvendige opplysninger om eleven. Individuelle forholde hos eleven kan blant annet knytte seg til:

  • helse 
  • familiesituasjon 
  • sosial bakgrunn
  • kulturell bakgrunn
  • økonomisk status
  • relasjoner i og utenfor skolen 
  • skolemiljø
  • tidligere opplevelser
  • seksuell legning/kjønnsidentitet 

Under "Sårbare barn" finner du følgende underpunkter: 

Du finner svar på ofte stilte spørsmål om sårbare barn her

Dersom du ønsker du veiledning om sårbare barn, vennligst ta kontakt med oss på post@voksneiskolen.no eller 47316961.