RESSURSER

Her finner du en innføring i gjeldende lovverk knyttet til våre fokusområder: skolemiljø, hjem-skole-samarbeid og sårbare barn. Under hvert av områdene finner du også supplerende kildehenvisninger.