Skolevegring

Hva er skolevegring?

Skolevegring er når en elev vil, men kan ikke gå til skolen. Eleven er helt eller delvis borte fra skolen uten gyldig grunn. Skolevegring kan være et symptom på mange og kanskje sammensatte problemer. Barn og unge som sliter med skolevegring preges av angst for skolehverdagen. Angsten kommer til uttrykk i form av uttrykte fysiologiske plager slik som magesmerter eller/og hodepine. Disse plagene forsvinner helt eller delvis når barnet er hjemme eller deltar på fritidsaktiviteter.  

Skolevegring skiller seg fra skulk i så måte at ved skulk, vil ikke eleven på skolen. Skulk skyldes liten vilje og motivasjon til å delta på skoleaktiviteter.