OM OSS

Voksne i skolen er en veiledningstjeneste rettet mot foreldre og lærere om temaer skolemiljø og hjem-skole-samarbeid med et spesielt fokus på sårbare barn. Vi støtter lærere, foreldre og FAU-er i sine respektive roller. 

Voksne i skolen har tilgang på ressurspersoner med kompetanser innenfor pedagogikk, veiledning, jus, relasjonsledelse, skolemiljø og barnekonvensjonen. Disse har lang og bred erfaring fra skole- og oppvekstsektoren.