TJENESTER

Vi tilbyr tjenester i form av forsknings- og dialogbaserte foredrag og veiledning. Sammen med bestiller, avklarer vi ønskede innhold, rammer og form. Deretter utarbeider vi et pristilbud ut fra kontekst og kompleksitet. Den første kontakten om bestilling og det praktiske er gratis og uforpliktende. 


FOREDRAG 

Vi tilbyr foredrag for skoler og foreldre om ett eller flere av våre fokusområder.  

Skolemiljø:

 • Hvordan arbeide forebyggende og systematisk med skolemiljø?
 • Hvordan arbeide tilfredsstillende med skolemiljøsaker?
 • Hvordan forebygge, avdekke og løse mobbing?

Hjem-skole-samarbeid

 • Hvordan etablere et kraftfullt samarbeid mellom hjem og skole?
 • Hvordan få til et effektivt arbeid i skolens råd og utvalg (Elevrådet, FAU, SU og SMU)?
 • Hvordan løse eventuelle konflikter på en konstruktiv måte?

Sårbare barn

 • Hvordan identifisere sårbare barn?
 • Hvordan tilrettelegge for og samarbeid om sårbare barn?
 • Hvordan benytte seg effektivt av hjelpeapparatet?


VEILEDNING (på epost eller Teams)

Vi tilbyr pedagogisk og juridisk veiledning om alle temaer innenfor skolemiljø, hjem-skole-samarbeid og arbeid med sårbare barn. 

 • Klassemiljø
 • Kapittel 9 A 
 • Skolemiljøsaker
 • Aktivitetsplikten 
 • Skole- /klassebytte
 • Gratisprinsippet
 • Taushetsplikten
 • Privat hjemmeundervisning 
 • Foreldremøter
 • Utviklingssamtaler
 • Skolens råd og utvalg
 • Konflikter mellom hjem og skole
 • Tilpasset opplæring
 • Spesialundervisning 
 • Alternative opplæringsarenaer
 • Hjelpeapparatet
 • Osv.

For spørsmål om tjenester og priser, kontakt oss via  post@voksneiskolen.no eller 47316961