TJENESTER

LÆRERVEILEDNING:

Du opplever kanskje uro, dårlig læringsmiljø og/eller et anstrengt samarbeid med foresatte, som gjør arbeidshverdagen din spesielt utfordrende. Vi kan være din sparringspartner i din søken etter en mer effektiv klasseledelse og en konstruktiv dialog med elevenes foresatte. 

FORELDREVEILEDNING:

Du har kanskje et barn som sliter med motivasjonen, mestring eller relasjoner i skolen, og du opplever et anstrengt samarbeid med skolen om barnets  utfordringer. Vi kan veilede deg om hvordan du kan støtte ditt barn og etablere et konstruktivt samarbeid med skolen.  

FAU-VEILEDNING:

Dere opplever kanskje utfordringer med deres mandat eller samarbeidet med skolen eller innad i FAU. Vi kan veilede dere om hvordan dere kan oppfylle deres mandat og etablere en konstruktiv dialog med skolen og øvrige foreldre, og løse eventuelle uenigheter innad i FAU. 

Du kan bestille tjenester via post@voksneiskolen.no eller 47316961